Anslutna register

Nationella kvalitetsregister

 • PsoReg* (nationellt register för systembehandling av psoriasis)
 • Riksstroke*
 • RättspsyK* (nationellt rättpsykiatriskt register)
 • Svenskt Bråckregister* (nationellt kvalitetsregister inom bråckkirurgi)
 • GynOp* (nationella kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi)
 • SNQ* (svenskt neonatalt register)

 

Övriga register och databaser

 • Terapeutisk aferes
 • DBS (kvalitetsregister inom deep brain stimulation)
 • VHU/VIP (databas Västerbottens hälsoundersökningar)
 • Skadedatabasen (Umeå injurydatabase)
 • CKG (kardiovaskulär genetik)
 • QUALIA (stressrehabilitering)

 

 

*Nationellt kvalitetsregister med nationellt stöd från satsningen