Workshop "What do the funders want? The power of statistics"

6 december kl 15.20 - 16.00 hålls en workshop inom ramarna för Medicinska Fakultetens öppna forskarmöte med tema "Research funding"

Alla medicinska forskare är hjärtligt välkomna till denna workshop som hålls av våra seniora statistiker. Vad är det för statistik som finansiärer efterfrågar? Vilka kommentarer brukar man få och hur besvarar man dessa? Kom gärna, berätta om dina erfarenheter och prata med Registercentrums experter.

Program för forskarmötet finner i nedan.