Presentation från seminarium statistisk power 8 maj

Presentation från seminariet finns i fil nedan.