Öppna föreläsningar etik och juridik kring registerforskning 24 oktober

Arbetar du med registerforskning? Ingår en registerstudie i din avhandling? Behöver du använda kvalitetsregisterdata i ett forskningsprojekt?

Du är då varmt välkommen till två öppna föreläsningar om etik och juridik kring registerforskning torsdag 24 oktober. Föreläsningarna håller till i Vårdvetarhuset, lokal 311.

13.00 - 14.00 GDPR och grundläggande juridik gällande kvalitetsregister, föreläsare Josefin Leijon, regionjurist,   Region Västerbotten.

14.30 - 15.00 Paus

15.00 - 16.30 Etik kring registerforskning. Att tänka på när ni ansöker om etik, föreläsare Anders Jacobaeus, ordförande i avdelningen för medicinsk forskning i Umeå

Föreläsningarna ingår i forskarutbildningskurs "Introduktion till Registerforskning" som ges i samarbete mellan Registercentrum Norr, Region Västerbotten och Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet.