Publikationer - våra experter

Här finns publikationer från våra seniora statistiker som arbetar med forskningsstöd.

 

Publikationer Per Liv

Publikationer Henrik Holmberg

Publikationer Gabriel Granåsen