Statistik/utdata

Registercentrum Norr tillhandahåller statistisk expertis med särskild tillämpning inom register och forskning. Våra statistiker har lång erfarenhet av både registerbaserade studier, kliniska forskningsstudier och biobanksforskning.

För kvalitetsregister kan RC Norr bidra med att ge stöd kring datakvalitet, sammanfattning och samkörning av resultat samt presentation av data. Våra statistiker skapar resultatöversikter, realtidsjämförelser samt återkommande rapporter inom månads- och årsrapporter i nära samarbete med registerhållare för att tillhandahålla relevant information för varje tillfälle. Vi har även ett mer övergripande statistiskt ansvar för flera nationella kvalitetsregister där vi även bidrar med planering och analyser inom registerbaserade forskningsstudier.

Våra statistiker har erfarenhet av kliniska studier och kan bidra med stöd för kliniska forskare. Vi arbetar med studieplanering, stickprovsdimensioneringar inför etikprövning, analys av data samt sammanfattning och presentation av data till publikationer. Vårt uppdrag sträcker sig från grundläggande metodfrågor till stöd genom hela den vetenskapliga processen. Vi har även erfarenhet av mer avancerade multivariata statistiska metoder och randomiserade kliniska studier.

Våra tjänster inkluderar bland annat

* Registerstöd

 • Årsrapporter
 • Onlinerapporter
 • Klinikrapporter
 • Variabelkunskap
 • Analys av registerdata
 • Automatisering av statistiska rapporter
 • Täckningsgradsanalyser


*
Forskningsstöd

 • Studiedesign
 • Variabelkunskap
 • Stickprovsdimensionering/powerberäkning
 • Metodstöd
 • Statistisk modellering och prognostisering
 • Analys av registerdata
 • Samkörning med andra register
 • Biobanksforskning
 • Rådgivning gällande statistisk mjukvara som R, SPSS och STATA


*
Undervisning på masterprogrammet på Umeå universitet


* Allmän statistisk rådgivning

Kontakt:
statistik.rcnorr@vll.se

Samordnare statistik:
Gabriel Granåsen
gabriel.granasen@vll.se
Tfn: 090 - 785 72 77