Avslutning i RiksSviktsprojektet "SHINE2" 16 mars

Kvalitetsregistret RiksSvikt har tillsammans med Registercentrum Norr genomfört ett förbättringsarbete kring patienter med hjärtsvikt. Team från Övertorneå, Skellefteå, Vännäs, Sundsvall och Östersund deltog.

Projektet startades upp i oktober 2016 med en första träff i Umeå för alla teamen. Under hösten och vintern har man sedan genomfört webbaserade möten med erfarenhetsbyte, kunskapspåfyllning från olika föreläsningar med mera.

Att åstadkomma förbättring är ett arbete på lång sikt. De deltagande teamen har speglat sina nuvarande arbetssätt, rutiner, processer och strukturer mot de framgångsfaktorer som sammanställts i en arbetsbok som använts under projektets gång. Teamen har också utformat sin handlingsplan och påbörjat sitt arbete utifrån lokala förutsättningar. Syftet med projektet har varit att initiera förbättringsarbete i de områden där man upptäckt brister, i den takt som berörda verksamheter klarar av och med start i den ände som är mest relevant. Det långsiktiga målet är säker hjärtsviktsvård i norr.

Under dagen redovisade teamen hur de arbetat och vad som kommit fram under projektets gång. Rutiner kring hjärtsviktsmottagningar, samverkansvägar, kardiologronder är några exempel på vad som kommit ut ur projektet.

Alla var överens om att projektet varit väldigt nyttigt och givande men att tiden inte alltid räcker till och det har även varit en del avhopp i grupperna. Projektet har dock gett kunskap och inspiration till arbetssätt och samarbeten som teamen tänker ta med sig in i framtiden.

Dagen avslutades med att registerhållare Peter Vasko pratade om framtidens hjärtsviktsvård.