Projektrapport kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete

SHINE 2 - Säker hjärtsviktsvård i norr eftersträvas 2016-2017 - utformades med lärdomar efter pilotprojektet 2015-2016 i ett samarbete mellan det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, Registercentrum Norr, föreningen HjärtLung Skellefteå och deltagande verksamheter.

Syftet med projektet var att etablera ett arbete för att förbättra arbetssätt och rutiner som påverkar hjärtsviktsvården i norra Sverige. Läs mer i projektrapporten som beskriver projektet från förberedelser till avslutande möte i mars 2017.