Ny chef Registercentrum Norr

Yulia Blomstedt tillträder som enhetschef för RC Norr från och med 1 oktober. Yulia kommer närmast från Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, enheten för Epidemiologi och Global Hälsa, där hon varit anställd sedan 2008.

Yulia är docent i epidemiologi och global hälsa. Hon har bedrivit registerforskning och arbetat med hälsointerventioner inklusive Västerbottens hälsoundersökningar. Hon har vidare varit involverad i utveckling av forskningskapacitet i Sverige, Afrika och Asien.

Med ett flertal tidigare ledningsuppdrag samt intresse för utvecklingsfrågor och förbättringsarbete är hon väl lämpad att möte de nya utmaningar som RC Norr står inför.

Jack Lysholm går i pension och lämnar uppdraget som enhetschef 1 november. Under oktober månad sker således ett överlämnande från Jack till Yulia.