Information GDPR - rekommendationer inför dataskyddsförordningen 9april

Landstingsjurist Josefin Leijon och Registercentrum Norr bjuder in till information kring GDPR. Under mötet går vi igenom rekommendationer till nationella kvalitetsregister inför dataskyddsförordningen.

Rekommendationerna finns på  Nationella Kvalitetsregisters hemsida, http://www.kvalitetsregister.se/download/18.346ef5d61618097197440b6a/1518429426572/Rekommendationer_Nattionella_Kvalregister_infor_GDPR_ver_1.0_180212.pdf

Målgrupp: Registerhållare, registerkanslipersonal, registercentrum organisationer

Datum: 9 april

Tid: Kl 10-12

Plats: Skiffersalen, Kristallenområdet

Möjlighet till deltagande via videokonferens finns. Flerpartsnummer 1247186@vll.se

Begränsat antal platser.