Forskningskonferens kvalitetsregister 23 maj 2018

Den 23 maj är det dags för den årliga forskningskonferensen. Även i år är det ett samarrangemang med VR/Registerforskning och Apotekarsocieteten.

Länken nedan leder till SKL:s hemsida. Därifrån kommer man till en anmälningssida som ligger hos Läkemedelsakademin som hjälper till med arrangemanget.

Program och anmälan forskningskonferens 2018