Statistikutbildning: Ordning och reda i data med SPSS 27/9

body contenteditable="true" scroll="yes" ?="">

Välkommen på nytt utbildningstillfälle i statistikkursen Ordning och reda i data med SPSS den 27 september.  

Under utbildningstillfället arrangerat av landstingsstatistiker i norra sjukvårdsregionen tränar vi på användning av smarta metoder för att: 

• skapa förklaringar av variabler och koder
• koda om/kategorisera variabler
• skapa nya variabler
• skapa kodböcker
• använda syntax, dvs skapa "program" för körning av SPSS 

Ca 30 minuter föredrag kommer ske på videolänk från Region Norrbotten, därefter självständigt arbete med statistiker från Registercentrum Norr på plats i Umeå. 

Tid och plats:
Norrlands universitetssjukhus, Skiffersalen, Kristallenområdet vid Södra entrén. 27 september 2018 kl. 13.00 -15.00. 

Utrustning: Bärbar dator med SPSS. Har du inte programvaran är det möjligt att arbeta tillsammans med någon deltagare med SPSS. Skriv att du saknar dator med SPSS i anmälan.  

Förkunskapskrav: Viss vana av SPSS är bra, men inte kritisk.
Anmälan
: Maila statistik.rcnorr@vll.se.
Kostnad
: Kursen är avgiftsfri.  

Utbildningen arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige - Forum Norrtillsammans med Registercentrum Norr, som ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Region Norrbotten.