Forskarutbildningskurs 15-19 oktober

Planerar eller har just börjat forska på registerdata? Nyanställd inom ett kvalitetsregister? Då är denna kurs för dig! ”Registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister”, 2 hp. Umeå, 15-19/10-2018.

För femte året i rad erbjuder Registercentrum Norr, VLL och Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet en uppskattad forskarutbildningskurs som riktar sig mot nyanställda doktorander/forskare som avser att börja använda sig av registerdata, och kanslipersonal inom kvalitetsregister.

Som deltagare på kursen får du träffa landets profiler inom registerforskning och nationella kvalitetsregister, myndighetsrepresentanter, forskningsledare och experter inom statistik och forskningsmetodologi för att gå igenom följande:

  • Hur kan register och kvalitetsregister användas i forskningen: möjligheter, begränsningar och fällor;
  • Information om olika datakällor och praktiska råd om hur att ansöka om data, få forskarstöd, mm (inkl. presentationer från SCB, Socialstyrelsen, Biobanken, information om landstingets vårdsystem och Vetenskapsrådets registerservice)
  • Statistiska metoder för registerdata, studiedesign, data management
  • Registerbaserat förbättringsarbete; patientrapporterade mått
  • Etik kring registerforskning, GDPR och grundläggande juridik gällande kvalitetsregister
  • Erfarenheter från olika registerbaserade forskningsprojekt

Alla presentationer åtföljs av interaktiva sessioner ämnade att skapa diskussion och besvara deltagarnas frågor. Utöver det erbjuds samtliga studenter en möjlighet för en statistisk konsultation för deras egna projekt.

Kursen är kostnadsfri och endast ett fåtal platser finns kvar. Anmäl ditt intresse till ulrika.jarvholm@umu.se . Hör gärna av dig till yulia.blomstedt@vll.se med eventuella frågor.