Dags att ansöka om forskningsmedel? OBS -lokalbyte

Seminarium om att skriva statistikavsnittet -
metodval och Power.

Tid: 11 oktober kl 13-15

Plats: Stora Hörsalen Läkarprogrammet Byggnad 5B, plan 6.

Det finns även möjlighet till videouppkoppling. Ring 1247186 (@vll.se utanför Sjunet)

För mer information se fil nedan.