Regelverk

Här kan du som patient eller verksamhetsansvarig få information om regelverket kring kvalitetsregister.

För dig som patient

Genom att lämna bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Dina uppgifter skyddas mot obehöriga och omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretsslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut om varken du eller någon närstående till dig lider men av det.

För dig som verksamhetsansvarig

Nationella kvalitetsregister följer ett flertal lagar och regelverk som är viktiga att han kunskap om. De styr bland annat hur personuppgifter ska behandlas och hur ett samarbete mellan landstingens verksamhet och registren ska se ut.

Juridik och regelverk på Nationella kvalitetsregisters webbplats

 

Vad kan vi hjälpa dig med

Vi på registercentrum Norr hjälper gärna till om du behöver ytterligare rådgivning eller stöd kring regelverket. Vi samråder och avstämer regelbundet med Västerbottens läns landstings jurister i dessa frågor.

Kontakt
Gabriel Granåsen
Enhetschef
E-post: gabriel.granasen@regionvasterbotten.se
090 - 785 72 77