Om Registercentrum Norr

Registercentrum Norr är ett nationellt och regionalt kvalitetsregistercentrum. Vi är en stödorganisation som arbetar för att utveckla befintliga och nya kvalitetsregister.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa samverkan mellan register, erbjuda teknisk drift, göra statistiska analyser, ge stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata och medverka till att registerdata blir användbara för både patienter och högsta ledning.

Registercentrum Norr arbetar för att säkra en fortsatt registerkompetens i landets norra region. Vi har ett nära samarbete med landstingen i norr, Umeå universitet, det nationella kvalitetsregisterkansliet och övriga registercentrum i Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för kvalitetsregister, vårdenheter, landsting och ledning, kommuner och andra intressenter.

Vi är organiserade i staben för forskning och utbildning vid Västerbottens läns landsting. Staben leder, initierar och följer upp landstingets engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor.

Forskning och utveckling vid Västerbottens läns landsting.

Finansiering av Registercentrum Norr
Registercentrum Norr finansieras dels genom centrala anslag som fördelas av beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister och dels genom avgifter från de kvalitetsregister som använder våra tjänster. Vissa uppdrag finansieras av Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Vi som arbetar på Registercentrum Norr
Våra medarbetare representerar en mängd olika kompetenser som projektledare, vårdutvecklare, koordinatorer, forskare, systemadministratörer, systemutvecklare, statistiker och administratörer. Vi har en bakgrund från hälso- och sjukvård, privat sektor och universitet.

Hitta till Registercentrum Norr
Vi finns i byggnad 5B, målpunkt P på Norrlands universitetssjukhus.