Statistikstöd för forskare

Registercentrum Norr tillhandahåller statistisk expertis med särskild tillämpning inom register och forskning. Våra statistiker har bred kompetens och lång erfarenhet av många typer av forskningsstudier, t ex randomiserade kliniska prövningar, epidemiologiska studier och registerbaserade studier.

Vi kan bidra med allt från enklare konsultationer till mer djupgående forskningsstöd genom hela den vetenskapliga processen, studieplanering, stickprovsdimensioneringar/poweranalyser, analys av data, grafisk och skriftlig presentation av resultat och metod till publikationer.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Studiedesign
  • Stickprovsdimensionering/poweranalys
  • Metodstöd
  • Statistisk modellering och prognostisering
  • Samkörning av registerdata
  • Analyser av reliabilitet, validitet och överensstämmande av mätinstrument
  • Rådgivning gällande statistisk mjukvara som R, SPSS och STATA

Som en icke vinstdrivande organisation kan vi erbjuda statistikstöd till et mycket förmånligt pris. För frågor och mer information om hur vi kan stödja forskningsprojekt kontakta statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se

Samordnare statistik:
Per Liv
E-Post: per.liv@regionvasterbotten.se
Tfn: 090 - 785 74 92