Administration vid Registercentrum Norr

För allmänna frågor, information, tips på nyheter och synpunkter är du välkommen att kontakta vår administration.

Vår administratör sköter ekonomi- och personaladministration för Registercentrum Norr. Hon är ansvarig för nyheter och uppdateringar på vår webbplats och ser till att sprida kunskap i våra nationella nätverk.

Hon kan även hjälpa dig med förvaltning av administrativa tjänster för ansluta kvalitetsregister.

Ewa Marklund
Administratör och webbansvarig
E-post: ewa.marklund@regionvasterbotten.se
090 - 785 72 75