Forskningsportalen

"En säker analysyta för registerbaserade forskningsprojekt där den analyserande forskaren inte behöver en lokal kopia av forskningsdatat."

Forskningsportalen möjliggör säker analys av data genom en fjärrinloggning och begränsar möjligheten för data att transporteras utanför systemet. Resultat och figurer från analys kan exporteras ut från forskningsportalen genom ett webbaserat gränssnitt (se överblicksbild).

 

Överblicksbild Forskningsportalen


Tillgång till Forskningsportalen

Forskningsportalen är en tjänst som tillhandahålls av Registercentrum Norr. Infrastrukturen finansieras delvis av RCC men enskilda projekt debiteras även med en projektavgift samt efter antalet användare och behov av analysprogramvara.


För ansökan:

Skicka alla frågor till: support.rcnorr@regionvasterbotten.se


För support:

Skicka alla frågor till: support.rcnorr@regionvasterbotten.se


Dokumentation:

Skicka alla frågor till: support.rcnorr@regionvasterbotten.se