Om kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns till för att utveckla och följa upp kvalitet i svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Registren samlar information om många patienter som sedan kan användas för forskning, uppföljning och utveckling av vården.

Registren innehåller information om bakgrund, problem, åtgärder och resultat för många patienter. Det gör att man kan avgöra vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och medicintekniska produkter som ger bra resultat. Därför används data från registren ofta i forskningsprojekt.

Informationen kan även användas för att olika enheter ska kunna följa sina egna resultat över tid och jämföra vårdens kvalitet mellan olika vårdgivare. Genom att jämföra resultat och följa egna resultat över tid kan kvalitetsregister också användas för att starta, vägleda och utvärdera kliniskt förbättringsarbete.

För att skydda patienternas integritet finns lagar som styr hur data i kvalitetsregister får samlas in och användas. Patienten kan själv välja att vara med i kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregisters webbplats

 

Registercentrum Norrs informationsfilm om kvalitetsregister