It-lösningar för kvalitetsregister

Registercentrum Norr kan erbjuda anslutna register ett stort antal tjänster via vår IT-plattform INCA. Detta är en plattform som drivs tillsammans med regionala cancercentrum och Registercentrum Västra Götaland.

Tillsammans med regionala cancercentrum har vi ett team med utvecklare och jobbar enligt metodiken SCRUM för systemutveckling.

Vad Registercentrum Norr kan erbjuda anslutna register

  • Stöd och analys för kravställning.
  • Formulera kravspecifikationer för utvecklingsuppdrag.
  • Design och utveckling av in- och utdatalösningar, rapporter och pappersformulär.
  • Kontinuerlig övervakning och test av registrets funktioner.
  • Administration av användarkonton och behörigheter.
  • Teknisk support för användare.
  • Användarstöd i form av manualer, instruktioner och annat material.

 

Vår personal har även erfarenhet av migrering av register och data till INCA-plattformen. Vi finns också som stöd för lokala enheter med vägledning kring konstruktion av databaser och formulär samt formuläruppbyggnad.

Vi har ett nära samarbete med enheten för IT-stöd och systemutveckling, ITS, där flertalet av våra anslutna register finns med egna IT-lösningar.

ITS, Umeå universitet


INCA logga
Genom IT-plattformen INCA kan register återanvändas och funktioner som utvecklas blir användbara för alla anslutna register.

INCA har flera stora fördelar. En styrka är att nya register kan användas igen och använda redan färdig funktionalitet som utvecklats för andra register. Ett register som läggs upp i INCA behöver inte byggas helt från grunden och nya funktionaliteter som utvecklas centralt på plattformen kan användas av alla ansluta register.

INCA drivs av Registercentrum Norr, regionala cancercentrum och Registercentrum Västra Götaland tillsammans. Driften av plattformen, som utvecklades i samarbete med företaget Sogeti, sker i säkerhetsklassade datorhallar vid ITS på Umeå universitet. Alla våra kvalitetsregister övervakas och säkerhetskopieras fortlöpande. På INCA finns idag alla nationella kvalitetsregister för cancersjukdomar och de flesta inom psykiatriområdet.

Register anslutna till INCA och Registercentrum Norr
RättspsyK
PsoReg
Svenskt Bråckregister

Kontakt
Annika Persson
Teknisk koordinator
E-post: annika.persson@regionvasterbotten.se
090 - 785 72 92