Utbildning inom register och kvalitetsregister

Registercentrum Norr har byggt upp en bred kompetens inom register och kvalitetsregister. Vi kan erbjuda såväl allmän information som utbildning inom specifika områden.

En stor del av Registercentrum Norrs arbete handlar om att sprida kunskap och vi har ett nära samarbete med Umeå universitet när det gäller registerbaserad forskning och utbildning.

Vi erbjuder även projektledning i registerbaserade förbättringsarbeten för vårdverksamheter, ledning och kvalitetsregister.

Förbättringsarbete

Årliga utbildningar
Varje år ordnar vi konferensdagar och workshops både inom regionen och nationellt. Våra statistiker undervisar också årligen på vårdprogram och masterprogram vid Umeå universitet.

Sedan 2014 håller Registercentrum Norr tillsammans med Umeå universitet en årlig forskarkurs i registerbaserad forskning.

Registerbaserad forskning

Workshops i samarbete med Umeå universitet
Som en del av vår profil inom distansmetodik arrangerades under våren 2016 en serie workshops på temat distansmetodik i förbättringsprojekt, tekniska lösningar och kommunikation. Utbildningen gjordes i samarbete med den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Se kort animerad film baserad på minnesanteckningar från dessa workshops här:

Gå gärna med i vår Facebookgrupp Distansmetodik i förbättringsarbete.

Informationsfilmer
Våra animerade filmer är populära! De är bara några minuter långa och ger en snabb introduktion till Nationella Kvalitetsregister. Därför används de till exempel av patientorganisationer, registercentrum och universitet. Vill du visa filmerna i något sammanhang hittar du dem via Youtube, se nedan.

Film om kvalitetsregister

Film om att använda kvalitetsregister

Film om kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete

Specialanpassad information och utbildning
Vi har ett stort kontaktnät både inom den norra regionen och nationellt. Kontakta oss för mer information eller förfrågningar om utbildning eller föreläsning anpassade efter er målgrupp.

Kontakt
Gabriel Granåsen 
Enhetschef
E-post: aabriel.granasen@regionvasterbotten.se
090 - 785 72 77