Validering för kvalitetsregister

Det är viktigt att data i kvalitetsregister är kompletta och korrekta. Därför ska varje register upprätta en plan för validering.

Uppgifter och resultat från kvalitetsregister används i allt högre grad i vårdens kvalitetsarbete, ledning och styrning samt forskning. Därför är det noga att alla data är korrekta.

Genom att validera registerdata kontrolleras hur stor andel av en eller flera variablers värden som är rätt registrerade. Validering kan därför visa om det finns anledning att förbättra datakvaliteten i registret.

Inbyggda funktioner varnar
Register har inbyggda funktioner som signalerar om ett omöjligt värde matas in. Den statistiker som arbetar med registret gör med jämna mellanrum kontroller av data för att hitta orimliga värden. Till exempel kan en patient inte ha blivit utskriven innan hen skrevs in.

Registerdata kontrolleras mot källan
Validering kan också göras genom att registerdata jämförs mot källdata, till exempel från patientjournalen. Kvaliteten på datan kan även utvärderas i en klassificering av olika variabler. Denna typ av validering kallas adjudicering.

Länk om validering