Anslutna register

Nationella kvalitetsregister

  • PsoReg* (nationellt register för systembehandling av psoriasis)
  • Riksstroke*
  • RättspsyK* (nationellt rättpsykiatriskt register)
  • Svenskt Bråckregister* (nationellt kvalitetsregister inom bråckkirurgi)
  • GynOp* (nationella kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi)

 

 

Övriga register och databaser

 

 

*Nationellt kvalitetsregister med nationellt stöd från satsningen