Publikationer - våra experter

Här finns publikationer från våra seniora statistiker som arbetar med forskningsstöd.

 

Publikationer Per Liv

Publikationer Henrik Holmberg

Publikationer Gabriel Granåsen

Publikationer Christel Häggström

Publikationer Therese Kellgren

Publikationer Simon Vallin