Förbättringsarbete

Registercentrum Norr arbetar med registerbaserade förbättringsarbeten, vi stöttar verksamheter i landsting och kommuner med rådgivning och projektledning.

Eftersom behoven ser olika ut så skräddarsyr vi förbättringsarbeten efter de behov som verksamheten efterfrågar i ett nära samarbete med aktuellt kvalitetsregister.

Våra träffar och lärandeseminarier med verksamheter genomförs till stor del via distansteknik, webb och telefon. Vi har tillsammans med Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, utvecklat en modern projektplats med utrymme för information, interaktiv kommunikation och dokumentation. RC Norr samarbetar också med Memeologen, Region Västerbottens utvecklingsenhet, som har lång erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete utifrån de principer som sammanfattas i ordet förbättringskunskap.


Vår förbättringsmetodik

Under våra förbättringsprojekt arbetar vi alltid med att ge deltagarna en grund för att arbeta med långsiktiga förändringar. Teamen arbetar parallellt med problemlösning och med att skapa nya strukturer och arbetssätt. Vi stöder förbättringsteamen i att:

  • Åstadkomma kvalitetsregisterbaserad förbättring
  • Utveckla arbetssätt och strukturer som skapar förutsättningar för långsiktig förbättring
  • Ta til sig förbättringsmetodik och ny teknik genom att göra och lära

 

Våra verktyg och metoder

Vi anpassar varje förbättringsprojekt efter önskemål och behov från projektets deltagande kvalitetsregister och verksamheter. Vi utarbetar koncept där vi gärna använder såväl nya metoder som kända verktyg för att säkerställa förbättringsprojektens mål, mått och idéer.

Den projektplattform vi utvecklat i samarbete med pedagogiska institutionen vid Umeå universitet innebär att förbättringsteam kan mötas för lärandeseminarier och erfarenhetsutbyte oavsett var de befinner sig fysiskt.

Vårt nära samarbete med Memeologen innebär att vi verkar för att förbättringsprojekt ska generera resutat i form  av fortsatt förbättringsarbete inom verksamheter lång efter att själva projektet är avslutat.