SPSS-seminarium 24 mars kl 13.00

Dagens seminarium i SPSS i Registercentrums lokaler är inställt efter regionsbeslut om stopp för internutbildning.

Läs mer på Region Västerbottens intranät
http://linda.vll.se/default.aspx?id=68307

Mer Information finns på Forum Norrs hemsida:

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/forskning/forum-norr-for-klinisk-forskning/statistik-i-klinisk-forskning/

Ni kan fortfarande nå seminariet via länk:

Videodeltagare inom Sjunet (region, landsting)
ringer 12290062

Videodeltagare från Internet (t ex universitet, företag)
ringer 12290062@video.rvn.se

Deltagare som vill ringa in till mötet från telefon
ringer 060 - 658 29 50 och anger 12290062#