Presentation seminarium 12 november

Presentation från seminariet i statistik om återgång till medelvärdet i kliniska studier finns i fil nedan.