Datainspektionen har bytt namnDatainspektionen har nyligen bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY.se).
Vi vill därför göra er uppmärksamma på denna förändring så att ni kan se över och uppdatera information på hemsidor eller annat informationsunderlag som finns tillgängligt för allmänhet.
Ni behöver där ändra namn samt uppdatera eventuella länkar från https://datainspektionen.sehttps://www.imy.se

”Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att skydda medborgares personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.”

Läs gärna mer här:
https://www.imy.se
https://www.registerforskning.se/sv/datainspektionen-har-blivit-integritetsskyddsmyndigheten/