Presentation från seminarium 3 februari

Presentation från seminarium angående stickprovsdimensionering finns i fil nedan.